Struktura

I. Prezes Zarządu
Dział administracji
Dział produkcji i handlu
Dział kadr


II. Główny księgowy
Dział księgowości