Zarząd

Zarząd:


Prezes Zarządu: Irena Końpa

 

 

 

 

Rada Nadzorcza:

Celina Dziakiewicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Teresa Sychowska - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Iwona Nowakowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Miałka - Główna Księgowa

Grażyna Bęcławska - Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Pawłowska - Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Rejniak - Pracownik KSS