Zarząd

Zarząd:


Prezes Zarządu: Irena Końpa

 

 

 

 

Rada Nadzorcza:

Iwona Zbyrowska - przewodnicząca rady nadzorczej

Jan Wesołowski - zastępca przewodniczącej

Grażyna Pawłowska - sekretarz rady

Beata Miałka - główna księgowa

Grażyna Bęcławska - członek rady

Czesław Mądrzak - członek rady

Małgorzata Rejniak - pracownik KSS